Nasze strony (Zapraszamy)

Dekalog wersja biblijna


(Biblia przekład ks.J.Wujka):


„Jam Jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

    1.  Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

  1. Nie uczynisz sobie ryciny ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie w górze, i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył : ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synami, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą : I czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mnie miłują i strzegą przykazania mojego.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał za niewinnego Pan tego, który wziąłby imię Pana, Boga swego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje; Ale dnia siódmego Szabath Pana, Boga twego, jest : nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydle twoje i gość, który jest między bronami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze, i wszystko, co w nich jest, i odpoczął dnia siódmego : i przetóż błogosławił Pan dniowi Sobotniemu i poświęcił go.
  4. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś był długowieczny na ziemi, którą Pan, Bóg twój , da tobie.
  5. Nie będziesz zabijał.
  6. Nie będziesz cudzołożył.
  7. Nie będziesz kradzieży czynił.
  8. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.
  9. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego : ani nie będziesz pragnął żony jego, nie sługi, nie służebnice, nie wołu, nie osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty