Nasze strony (Zapraszamy)

Tytuły i określenia Pana Jezusa

- Jezus z Nazaretu zwany Galilejczykiem
- Syn Dawidowy
- Syn Człowieczy
- Mesjasz
- Zbawiciel
- Chrystus
- Adam (drugi)
- Alfa i Omega
- Arcykapłan
- Baranek Boży
- Emanuel (Bóg z nami)
- Chleb Życia
- Kamień Węgielny
- Król Izraela
- Lew z pokolenia Judy
- Nauczyciel
- Mistrz
- Pan
- Pasterz
- Pomazaniec Boży
- Sprawiedliwy
- Święty Boży
- Słowo Boże
- Jedyny Pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem
- Kapłan Nowego Przymierza
- Król
- Sędzia
- Głowa Kościoła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty