Nasze strony (Zapraszamy)

Z czego "składa się" człowiek?

1. Człowiek "składa się" z duszy, ducha i ciała "...a cały duch wasz i dusza, i ciało..." (1 Tes 5,23).

a.
Ciało (hebr. basar, gr. soma).

1) jest ono utworzone "z prochu ziemi" - z tych samych elementów, co ziemia i wszelkie ziemskie stworzenie (1 Mjż 2,7; Ps 139,13-17; Ijoba 10,8-12);
2) jednak ciało bez ducha jest martwe (por. Jak 2,26).

b.
Duch (hebr. ruach, gr. pneuma, łac. spiritus).

1) Jest to "tchnienie życia" (1 Mjż 2,7), udzielone stworzonemu na początku człowiekowi, by żył.
2) jest to energia życiodajna, pochodząca od Boga, użyczona człowiekowi, podobnie jak innym , ziemskim stworzeniom;
3) "tchnienie życia" posiadają także zwierzęta (por. Kazn. Sal. 3,19-21);
4) bez niego nie ma życia (Ijoba 34,14.15; Ps 146,4; Ezech. 37,1-14).

c.
Dusza (hebr. nepfesz, gr. psyche, Łac. anima).

1) Słowo to w żadnym z przypadków, w jakich jest użyte w Biblii, nie oznacza "duszy nieśmiertelnej";
2) Oznacza: życie (czytaj: 1 Krl 17,21.22; Sędz 16,30; Ps 119,175; Jer 37,16; Ezech 13,19; Mt 6,25; Rz 11,13, Flp 2,30 - ostatnie teksty w gr. psyche);
3) dusza jest utożsamiona z krwią (krew - nośnik życia, substancja życiodajna: 1 Mjż 17,10; 11,14; 5 Mjż 12,23);
4) dusza - także: człowiek, istota ludzka (1 Mjż 2,7; 12,5; 46,26; Joz 10,28; Rz 13,1; DzAp 2,41; 3,23);
5) termin ten wyraża także: myśl, uczucie, wolę, czyli psychikę człowieka (Przyp.Sal. 10,3; Ps 42,2.3; 63,2; 103,1.2; Iz 1,14; Jer 6,16; Mt 1,19; 22,37; Ef 6,6; Kol 3,23).

2 komentarze:

 1. wiec co żyje na wieki według twojej ewangelii i dla kogo Jezus przygotowuje miejsce i kogo weźmie do siebie jak u ciebie w tym zwiastowaniu wszystko jest martwe

  OdpowiedzUsuń
 2. Witaj Bożena11114

  Odpowiedzią na twoje pytanie jest Zmartwychwstanie:

  1Kor 15:36-54 bp "Niemądry! To, co siejesz, nie wyda nowego życia, dopóki nie ulegnie rozkładowi. To, co siejesz, nie ma kształtu rośliny, która wyrośnie, lecz jest tylko zwykłym ziarnem, na przykład pszenicy lub innym, Bóg zaś temu ziarnu nadaje taki kształt, jaki chce, każdemu odpowiedni. Nie wszystkie ciała są jednakowe: inne ciała mają ludzie, inne zaś zwierzęta, ptaki i ryby. Rozróżniamy również ciała niebieskie i ziemskie, ale odmienna jest ich wspaniałość. Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Poszczególne bowiem gwiazdy różnią się od siebie blaskiem. Tak samo przedstawia się sprawa ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało podległe zniszczeniu - powstaje ciało niezniszczalne, sieje się pozbawione zaszczytów - powstaje okryte chwałą, sieje się słabe - powstaje mocne, sieje się ciało podległe zmysłom - powstaje ciało podległe duchowi. Jeżeli istnieje ciało podległe zmysłom, to musi również istnieć ciało podległe duchowi. Tak zresztą zostało napisane: 'Pierwszy człowiek Adam stał się żywą istotą', a ostatni Adam tym, który daje nowe życie duchowe. Życie podległe duchowi nie występuje pierwsze, lecz pojawia się dopiero po życiu podległym zmysłom. Pierwszy człowiek pochodzi z ziemi, więc jest ziemski, a ten Drugi pochodzi z nieba. Jaki był ten ziemski, tacy są ludzie żyjący na ziemi, a jaki jest Ten z nieba, takimi będą ludzie żyjący w niebie. Podobnie jak w tym życiu byliśmy obrazem człowieka ziemskiego, tak samo w przyszłym życiu będziemy obrazem Człowieka z nieba. Zapewniam was bracia, że śmiertelne ciało ludzkie nie jest w stanie osiągnąć królestwa Bożego, a to, co podlega zniszczeniu, nie może osiągnąć niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę - nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednym momencie, w okamgnieniu, kiedy zabrzmi trąba zwiastująca koniec, umarli powstaną w niezniszczalnej postaci, a my będziemy w tę postać przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co podlega zniszczeniu, przybrało postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne - nieśmiertelną. Kiedy to, co podlega zniszczeniu, przybierze postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne, przybierze postać nieśmiertelną, wówczas spełni się to, co napisano. Zwycięstwo pochłonęło śmierć."

  Pozdrawiamy

  OdpowiedzUsuń

Popularne posty