Nasze strony (Zapraszamy)

Bóg przemawia poprzez Swoje Słowo


             W sposób bardzo szczególny Bóg przemawia do ludzi poprzez Swoje Słowo, którym jest Biblia, Pismo Święte.

            - W Biblii zawarta jest pełnia objawienia Bożego (2 Tym.3,16.17);

            - To Biblia informuje nas ludzi, kim jesteśmy i skąd wzięliśmy się na Ziemi (1 Moj.1,1; 1 Moj.1,27);

            - Tylko Biblia wyjaśnia, dlaczego wśród piękna świata jest tak wiele zła, krzywdy i nieszczęścia (1 Moj.3,1-24);

            - Tylko Biblia tłumaczy, dlaczego w naszej ludzkiej naturze pierwiastki dobra, czystości i sprawiedliwości, są przemieszane z elementami nieprawości, brudu i skażenia (Rz.5,12; 7,14-25);

            - Tylko Biblia tłumaczy przyczynę śmierci (Rz.6,23);

            - Tylko Biblia przekazuje nam prawdę o Bożej miłości do rodzaju ludzkiego, z której zrodził się Plan Zbawienia (Jana 3,16; 1 Jana 4,8-10);

            - Biblia opowiada o tym, w jaki sposób i w jakich okolicznościach Jezus Chrystus zbawił nas i uratował od wiecznej śmierci (Ef.1,3-14; 1 List ap.Piotra 1,18-20);

            - W Biblii zawarta jest Boża nauka, Boże normy i wskazówki dla ludzkiego życia, które pozwalają ustrzec się wielu pułapek i nieszczęść” (2 Moj.20,1-17; Mat.r.r. 5., 6., 7.);

            - W Biblii zawarte są wszystkie Boże obietnice, dotyczące doczesności i wieczności (5 Moj.5,29; 28,1-14; Jana 14,1-3; Ap.21,1-7);

            - Biblia zawiera informacje o mających nadejść wydarzeniach; o końcu tego świata i wiecznym życiu z Bogiem (Mat.25,31-46; 1 Tes.4,13-17);

            - W Biblii opisane są dzieje ludzi i narodów, a na ich tle ukazane są skutki odrzucenia Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty