Nasze strony (Zapraszamy)

Co znaczy słowo Bóg


ELOHIM – (Ro 1,1 Bóg w liczbie mnogiej)
ELOAH – (41 razy w Księdze Joba, poza tym tylko sporadycznie
Bóg w liczbie pojedynczej od Elohim)
EL – (Ro 33,20 ; Bóg, Wszechmogący)
EL-OLAM – (Ro 21,33 ; Bóg Wiekuisty)
EL-SCHADDAI – (Ro 17,1 ; Bóg Wszechmogący)
EL-ROI – (Ro 16,13 ; Bóg Widzialny)
JAHWE – (Ro 2,4 ;  wg  Wy 3,14 „Jestem Który  Jestem”
JAHWE-REPHEKA – (Wy  15,26 ; Jahwe, twój lekarz)
JAHWE-NISSI – (Wy 17,15 , Jahwe jest moim sztandarem)
JAHWE-JIREH – (Ro 22,13+14 ; Jahwe widzi)
JAHWE-SCHALOM – (Sdz 6,24 ; Jahwe-Pokój)
JAHWE-ZIDKENU – (Jr 23,6 ; Jahwe naszą sprawiedliwością)
JAHWE-SCHAMMAH – (Ez 48,35 ; Jahwe jest tam)
JAHWE-ROI – (Ps 23,1 ; Jahwe jest moim pasterzem)
JAHWE-ZEBAOTH – (Pan zastępów)
ADONAI – (Ro 15,2 ; O Panie, o Jahwe, 134 razy w ST)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty