Nasze strony (Zapraszamy)

Pan Jezus nauczał 10-ciu Przykazań Bożych


Czy wiesz, że Pan Jezus nauczał 10-ciu Przykazań Bożych?


* * * * * * *


Pan Jezus nauczał I Przykazania Bożego:

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

Mat 6:24 bp "Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie!"

Pan Jezus nauczał II Przykazania Bożego:

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon

Mat 4:10 bw „Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz."

Pan Jezus nauczał III Przykazania Bożego:

Święć się Imię Twoje

Mat 6:9 bw 
"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,"

Pan Jezus nauczał IV Przykazania Bożego:

Szabat (Sobota) ustanowiony (-na) jest dla człowieka

Mar 2:27 bw 
„Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu."

Pan Jezus nauczał V Przykazania Bożego:

Czcij swego ojca i matkę swoją

Mar 10:19 br 
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?"

Pan Jezus nauczał VI Przykazania Bożego:

Nie zabijaj

Mar 10:19 br 
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?"

Pan Jezus nauczał VII Przykazania Bożego:

Nie cudzołóż

Mar 10:19 br 
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?"

Pan Jezus nauczał VIII Przykazania Bożego:

Nie kradnij

Mar 10:19 br 
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?"

Pan Jezus nauczał IX Przykazania Bożego:

Nie zeznawaj fałszywie

Mar 10:19 br 
„Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę?"

Pan Jezus nauczał X Przykazania Bożego:

Nie pożądaj

Mar 4:19 bp 
„Ci usłyszeli słowo, ale troski doczesne, ułuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy dochodzą do głosu i zagłuszają słowo. I nie przynosi owocu."
Mat 5:28 bt 
„A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa."


* * * * * * *


Będąc uczniem Pana Jezusa, każdy chrześcijanin powinien zachowywać Przykazania Boże i uczyć się od Swojego Mistrza!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty