Nasze strony (Zapraszamy)

Przymioty Zakonu Bożego (Prawa Bożego)

ZAKON BOŻY (PRAWO BOŻE), JEST ŚWIĘTY I DOSKONAŁY:
Ps.19:8-13 bp
"Prawo Jahwe jest doskonałe - jest pokrzepieniem duszy; ustawy Jahwe są niezmienne - uczą prostaczków mądrości; nakazy Jahwe są słuszne - przynoszą sercu radość; przykazania Jahwe są nieskazitelne - rozjaśniają oczy; bojaźń Jahwe jest czysta - trwająca na wieki; wyroki Jahwe są prawdą - wszystkie sprawiedliwe; cenniejsze są od złota, i słodsze nad miód, nad patokę z plastra miodu. Choć sługa Twój przestrzega ich gorliwie i bardzo sumiennie stara się je zachować - któż jednak zdoła spostrzec bezwiedne uchybienia? Zechciej mnie uwolnić od błędów popełnionych nieświadomie!"
ZAKON BOŻY ( PRAWO BOŻE), JEST SPRAWIEDLIWY I NIEZMIENNY:
Ps.111:7-8 br
"Dzieła rąk jego są sprawiedliwe i trwałe, niezmienne są także przykazania Jego. Będą one trwać zawsze na wieki, bo są ustanowione w wierności i prawdzie."
ZAKON BOŻY (PRAWO BOŻE), JEST DOBRY I POTRZEBNY WIERZĄCEMU:
Rz.7:12 bp
"Święte jest zatem Prawo, święte także, sprawiedliwe i dobre jest przykazanie."
Rz.7:7 br
"Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzeszne? Ależ nigdy! Lecz gdyby nie Prawo, w ogóle nie poznałbym grzechu. Nie wiedziałbym, co to jest pożądliwość, gdyby Prawo nie powiedziało: Nie pożądaj!"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty