Nasze strony (Zapraszamy)

Chrześcijanin to:

„Chrześcijanin” , to „człowiek Chrystusa” („należący do Chrystusa”).
To ktoś,
kto wierząc w Boga (Hbr. 11:6 bp "Bez wiary więc nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają."), równocześnie uwierzył, że został usprawiedliwiony w Krwi Zbawiciela, kto się nawrócił i przyjął chrzest na odpuszczenie grzechów (Dz.Ap. 2:37-38 br "Gdy usłyszeli te słowa, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia? I rzekł do nich Piotr: Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Wtedy też otrzymacie w darze Ducha Świętego."), a na co dzień żyje według zasad Słowa Bożego.
Konsekwencją tego jest też to, że regularnie uczestniczy w nabożeństwach Zboru, do którego należy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty