Nasze strony (Zapraszamy)

Ciasna brama i wąska droga

Jezus powiedział:
Mat 7:14 bt "Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia".
Każdy człowiek, który chce być wolny od grzechu i jego konsekwencji, musi:
- uznać się winnym grzechu,
- wyznać swój grzech,
- prosić Boga o oczyszczenie w krwi Pana Jezusa Chrystusa.
Mówi o tym Biblia w:
1Jan 1,7-10 bt "Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty