Nasze strony (Zapraszamy)

Kim jest człowiek ?

1. Człowiek jest istotą stworzoną przez Boga!
 „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” (1Moj.1,26.27)
2. Człowiek jest istotą rozumną
3. Człowiek jest powołany do twórczego działania

4. Niewierność człowieka, sprowadziła tragedię na cały świat!
5. Człowiek stał się istotą śmiertelną!
6. Bóg kocha człowieka i chce go zbawić!
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3,16)!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty