Nasze strony (Zapraszamy)

Doświadczenia

1Pe 2,5 bt "wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa."
Apostoł Piotr w swoim Liście pisze, że my chrześcijanie jesteśmy żywymi kamieniami w budowli Domu Bożego czyli Świątyni Duchowej, w której mieszka Sam Bóg Ojciec:
Ef 2,19-22 bt "A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
1Kor 3,16-17 bt "Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście."
Kamienie do tej Budowli muszą być jednak odpowiednio obrobione i oszlifowane.
Rolę tę spełniają właśnie doświadczenia.
1Piotr 5,10 bt "A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty