Nasze strony (Zapraszamy)

Wartości

Wartości, o które każdy odkupiony Krwią Jezusa Chrystusa człowiek musi zabiegać codziennie:
- wiara
Rz 10,17 bp "Wiara więc rodzi się z przyjęcia słowa, a przyjęcie to następuje dzięki słowu samego Chrystusa"
- cnota (odwaga)
DzAp 4,18-21 bp "Wezwali ich i zakazali w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Na to Piotr i Jan tak im odpowiedzieli: 'Rozsądźcie, co jest słuszniejsze wobec Boga: was słuchać czy Boga? Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli'. Nie znajdując powodu do ukarania grozili dalej, ale wypuścili ich ze względu na lud, ponieważ wszyscy z powodu tego wydarzenia wielbili Boga;"
- poznanie (mądrość życiowa)
Przyp 1,1-5 bp "Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, [które służą] do poznania mądrości i karności, do zrozumienia pouczeń roztropnych, do zdobycia dobrych obyczajów - sprawiedliwości, prawości i uczciwości, do udzielania prostaczkom rozważnych rad, a młodzieńcowi do rozwagi i przezorności. Niech mądry usłyszy i pomnoży umiejętność, rozsądny niech wzrasta w doświadczenie,"
- powściągliwość (samokontrola)
1Kor 9,25 bp "Każdy, kto bierze udział w zawodach sportowych, odmawia sobie wszystkiego. Oni walczą, aby otrzymać w nagrodę wieniec, który przemija, a my walczymy o nagrodę nie przemijającą."
- wytrwałość
Mt 24,12-13 bp "A ponieważ rozszerzy się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, zostanie zbawiony."
- pobożność
1Tym 4,7-8 bp "Zwalczaj bezbożne i niedorzeczne bajki. Zachęta do pobożności Ćwicz się w pobożności. Albowiem ćwiczenie ciała nie na wiele się przydaje, pobożność zaś mająca obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego zawsze ma wielką wartość."
- braterstwo
Rz 12,10 bp "We wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. We wzajemnym szacunku bądźcie uprzedzający."
- miłość
Mt 5,44-48 bp "A Ja wam powiadam: Kochajcie waszych wrogów i módlcie się za prześladowców, abyście stali się synami waszego Ojca, który jest w niebie. Bo Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Za cóż was nagradzać, jeśli kochacie tych, którzy was kochają? Czyż i celnicy tego nie czynią? I cóż takiego wielkiego czynicie, jeśli kochacie tylko waszych braci? Czyż i poganie tego nie czynią? Wy zatem bądźcie tak doskonali, jak doskonałym jest wasz Ojciec w niebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty