Nasze strony (Zapraszamy)

Wolność chrześcijańska

Jan 8,31-36 bt "Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni."
Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
Wolność chrześcijańska kończy się tam, gdzie miałaby się przerodzić w samowolę, gdzie byłaby zniesławieniem Samego Boga i Jego Słowa.
1Kor 6,12 ; 10,23 bt "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty