Nasze strony (Zapraszamy)

Boża miłość do ludzi

Jan 3,16 bt "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
Podstawową prawdą, o której objawia nam Biblia, jest prawda o miłości Boga do ludzi.
Bóg miłości tej podporządkował wszystko, i z miłości oddał na śmierć Swego Jednorodzonego Syna.
Bóg również z miłości do ludzi ogłosił Łaskę i wciąż oczekuje na marnotrawnych ludzi, bowiem Bóg "nie chce by ktokolwiek zginął, lecz chce aby wszyscy przyszli do upamiętania" (2Ptr.3,9).
Każdy chrześcijanin wie o tym i gdy głosi Ewangelię, mówi ludziom o Bożej miłości, i o Bożej gotowości do przebaczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty