Nasze strony (Zapraszamy)

Grzesznikom ogłoszono łaskę

Poprzez Swą Śmierć Syn Człowieczy zadośćuczynił wymaganiom sprawiedliwości Bożej.
Na mocy tej Ofiary, Bóg ogłosił Swoją łaskę każdemu człowiekowi!
Warunkiem otrzymania tej łaski jest przyjęcie wiarą faktu usprawiedliwienia w niewinnej krwi Jezusa Chrystusa:
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Którego Bóg ustanowił jako Ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę…” (Rz 3,23-25)!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty