Nasze strony (Zapraszamy)

Każdy człowiek pragnie być kochany

1Jan 3,1 bp "Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy (nimi). A świat dlatego nas nie zna, ponieważ i Jego nie poznał."
Miłość jest potężną i przeobrażającą siłą, która łamie i zdobywa ludzkie serca.
Tego, kto kocha, nie złamią i nie zniechęcą żadne przeciwności.
Dla tego, kto kocha, żaden trud nie jest zbyt ciężki, i żadna ofiara zbyt wielka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty