Nasze strony (Zapraszamy)

Jezus żył naprawdę

Proroctwa Starego Testamentu mówiące o Jezusie:
- Betlejem, jako miejsce narodzin Jezusa - (Mi 5,1; Łk 2,4)
- Rodowód Jezusa - (2Sm 7,16; Mt 1,1-17)
- Jednoczesne Ojcostwo Boga - (Ps.2,7; 2Sm 7,14; Hbr 1,5)
- Jednoczesne ojcostwo człowieka - (Dn 7,13; Łk 21,27)
- Działalność Jezusa - (Iz 42,7; Jan 9)
- Przyczyna posłannictwa Jezusa - (Iz 53,4-5; Mk 10,45)
- Zdrada na Jezusie za 30 srebrników - (Za 11,12; Mt 26,15)
- Cierpienie i Śmierć Jezusa na krzyżu - (Ps 22; Łk 24,26)
- Zmartwychwstanie Jezusa - (Oz 6,2; Łk 24,46)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty