Nasze strony (Zapraszamy)

Jezus daje ci dzisiaj

NOWE ŻYCIE:
J 10:10 bp "Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby (owce) miały życie, i to w całej pełni."
NOWY POKÓJ:
J 14:27 bp "Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Ja daję go wam nie jak świat daje. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka."
NOWĄ WOLNOŚĆ:
J 8:31.32.36 bp "A do Judejczyków, którzy Mu uwierzyli, Jezus mówił: - Jeżeli trwacie przy mojej nauce, jesteście naprawdę moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli więc Syn wyzwoli was, będziecie naprawdę wolni."
NOWĄ MOC:
Flp 4:13 bp "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia."
Ef 6:10.11 bt "W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła."
NOWĄ CZYSTOŚĆ:
Ga 5:22-25 bp "Owoc zaś wywodzący się z ducha to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Dla tych, którzy to wszystko czynią, Prawo nie istnieje. Ci zaś, którzy stanowią jedność z Chrystusem Jezusem, ukrzyżowali ciało razem z namiętnościami i pożądaniami. Jeśli żyjemy dzięki Duchowi, postępujemy również zgodnie ze wskazaniami Ducha."
NOWĄ UFNOŚĆ:
2Tm 1:7.12 bt "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia."
NOWĄ NADZIEJĘ:
J 14:2-3 bp "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było powiedziałbym wam o tym, bo idę przygotować wam miejsce. A kiedy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie Ja jestem."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty