Nasze strony (Zapraszamy)

Nie za szybko

Mt.13:24-30.36-43bp "Opowiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie jest podobne do człowieka obsiewającego swoje pole dobrym ziarnem.
 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał między zboże kąkolu, i odszedł. Kiedy zboże urosło i wydało owoc, ukazał się i kąkol. Słudzy gospodarza zapytali: Panie, czyż nie obsiałeś swego pola dobrym ziarnem? Skąd zatem wziął się kąkol? - On odpowiedział: Nieprzyjazny człowiek to uczynił. - A słudzy mu mówią: Jeśli chcesz, pójdziemy go zebrać. - On zaś na to: Nie, abyście zbierając kąkol nie powyrywali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniw. A w czasie żniw powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i zwiążcie w snopki na spalenie, a pszenicę znieście do spichrza. Potem, pozwoliwszy odejść tłumom, poszedł do domu. Podeszli do Niego uczniowie, prosząc: - Wyjaśnij nam przypowieść o kąkolu na roli. On odpowiedział: - Ten, który sieje dobre ziarno, to Syn Człowieczy. A polem jest świat, dobrym nasieniem synowie królestwa, kąkolem synowie złego. A nieprzyjacielem, który posiał kąkol, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami aniołowie. Jak więc zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie na końcu świata. Syn Człowieczy wyśle swoich aniołów i zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy 'sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca'. Kto ma uszy, niechaj słucha!""

Nie powinniśmy sądzić za szybko innych ludzi, bo możemy się bardzo pomylić.
Nie powinniśmy też za szybko sądzić samego siebie.
Tekst z Ewangelii "o chwaście i pszenicy" jest w sam raz dla skrupulantów, którzy stale wyrywają chwasty ze swojej duszy, przerażeni, że nie robią tego dokładnie i że wszystkie paskudne zielska na nowo wyrastają.
Myślą oni bardziej o tym wyrywaniu, niż o Panu Bogu.
A przecież chwasty nie są zbyt groźne, jeżeli zaufamy miłości Bożej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty