Nasze strony (Zapraszamy)

Jezus Chrystus tematem Starego i Nowego Testamentu

Posłannictwo Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela jest tematem Biblii i jest historią zbawienia.
Poważni badacze Biblii odnajdują historię Jezusa Chrystusa w początkach Starego Testamentu, gdyż prawdziwym tematem tak Starego jak i Nowego Testamentu jest właśnie On:
W Księdze Rodzaju występuje On jako Nasienie Niewiasty.
W Księdze Wyjścia jest Wielkanocnym Barankiem Paschalnym.
W Księdze Kapłańskiej jest odkupieńczą Ofiarą.
W Księdze Liczb jest uderzoną Skałą.
W Księdze Powtórzenia jest Prorokiem.
W Księdze Jozuego jest Hetmanem Zastępów Pańskich.
W Księdze Sędziów jest Wybawicielem.
W Księdze Ruty jest niebiańskim Krewnym.
W Księgach Królewskich jest Obiecanym Królem.
W Księdze Nehemiasza jest Odnowicielem Narodu.
W Księdze Estery jest Obrońcą.
W Księdze Hioba jest moim Odkupicielem.
W Psalmach jest moim Wszystkim we Wszystkim.
W Księdze Przypowieści jest moim Wzorem.
W Księdze Kaznodziei jest moim Celem.
W Pieśni nad Pieśniami jest moim Oblubieńcem.
W Księgach Proroków jest nadchodzącym Księciem Pokoju.
W Ewangeliach jest Chrystusem, który przyszedł, szukać i zbawić.
W Dziejach Apostolskich jest Chrystusem Zmartwychwstałym.
W Listach Apostolskich jest Chrystusem po prawicy Ojca.
W Objawieniu jest Chrystusem, który powróci i obejmie panowanie.
B.Graham "Pokój z Bogiem" 1982 str.33.34

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty