Nasze strony (Zapraszamy)

Bóg objawia się najpełniej w Jezusie Chrystusie

   Dzięki czynom i słowom, ludzie poznają czy ktoś ich kocha, czy myśli o nich.
   Każdy człowiek pragnie również poznać Boga, chce dowiedzieć się jak bardzo Bóg kocha człowieka, czy to jest wogóle możliwe, aby Bóg kochał człowieka.
   Apostołowie - tak jak i ludzie dzisiaj - pragnęli lepiej poznać Boga.
   Apostoł Filip zapytał Pana Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca i to nam wystarczy." (J 14:8 bp)
   Odpowiedział mu Jezus: "Tak dawno już jestem z wami i jeszcze Mnie nie znasz, Filipie? Kto Mnie widzi, widzi też Ojca. Jak ty możesz mówić: Pokaż nam Ojca?" (J 14:9 bp)
   Gdy ludzie poznają czyny i słowa Pana Jezusa, dowiedzą się, jakim dla człowieka jest Bóg, i jak bardzo go kocha. Albowiem to w czynach i w słowach Jezusa, Bóg objawił się ludziom, jako Ojciec wszystkich ludzi. Dał poznać nam Swój plan Zbawienia, objawił, że chce zbawić wszystkich ludzi.
   Kiedy Pan Jezus uzdrawiał, wskrzeszał, odpuszczał grzechy - objawiał się ludziom Bóg Sprawiedliwy, Miłosierny, kochajacy wszystkich ludzi.
   Najpełniej jednak kochający ludzi Bóg, objawił się w Śmierci Swego Jednorodzonego Syna - Jezusa Chrystusa, w Jego odkupieńczej Śmierci  na krzyżu poniesionej dla zbawienia każdego człowieka: "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16 bp).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty