Nasze strony (Zapraszamy)

Słowo Boże jest

Mieczem Ducha: „Boć żywe jest Słowo Boże i skuteczne i przeraźliwe nad wszelki miecz po obu stronach ostry…” (Hbr.4,12).
Jest ono „Czyste jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedem kroć przelewane" (Ps. 12,7),
Słowo Boże jest „Ogniem wypławione” (Ps. 18,31).
Jest także "Prawdą" (Jan 17,17)
i jest też "Światłością na naszych drogach" (Ps. 119,105).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty