Nasze strony (Zapraszamy)

Kim jesteś w Chrystusie ?

W Chrystusie:
Jesteś solą ziemi (Mt.5,13) 
Jesteś światłością świata (Mt.5,14) 
Jesteś dzieckiem Boga (Jan 1,12) 
Jesteś częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa (Jan 15,1.5) 
Jesteś przyjacielem Chrystusa (Jan 15,15) 
Jesteś wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc (Jan 15,16) 
Jesteś niewolnikiem sprawiedliwości (Rz.6,18) 
Jesteś niewolnikiem Boga (Rz.6,22)
Jesteś współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo (Rz.8,17) 
Jesteś synem Boga, Bóg jest duchowo twoim Ojcem (Rz.8,14-15; Gal.3,26, Gal.4,6)
Jesteś świątynią, miejscem zamieszkania Boga, Jego Duch Święty i Jego życie mieszka w tobie (1 Kor.3,16; 1 Kor.6,19) 
Jesteś zjednoczony z Panem i jesteś z Nim jednym Duchem (1 Kor.6,17) 
Jesteś członkiem Ciała Chrystusowego (1 Kor.12,27; Ef.5,30) 
Jesteś nowym stworzeniem (2 Kor.5,17) 
Jesteś pojednany z Bogiem i jesteś sługą pojednania (2 Kor.5,18.19) 
Jesteś synem Boga i jesteś w Chrystusie (Gal.3,26.28) 
Jesteś dziedzicem Boga, ponieważ jesteś synem Boga (Gal.4,6.7) 
Jesteś święty (Ef.1,1; 1 Kor.1,2; Flp.1,1; Kol.1,2) 
Jesteś Bożym dziełem, dziełem Jego rąk, narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła (Ef.2,10) 
Jesteś współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Ef.2,19) 
Jesteś więźniem Chrystusa (Ef.3,1 ; Ef.4,1) 
Jesteś sprawiedliwy i święty (Ef.4,24) 
Jesteś obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie (Flp.3,20; Ef.2,6) 
Jesteś ukryty z Chrystusem w Bogu (Kol.3,3) 
Jesteś wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest twoim życiem (Kol.3,4) 
Jesteś wybrany przez Boga, święty i umiłowany (Kol.3,12; 1 Tes.1,4) 
Jesteś synem światłości, a nie ciemności (1 Tes.5,5) 
Jesteś świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hbr.3,1) 
Jesteś uczestnikiem Chrystusa, masz udział w Jego życiu (Hbr.3,14) 
Jesteś jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom (1 Ptr.2,5) 
Jesteś członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (1 Ptr.2,9.10) 
Jesteś obcym na tym świecie, w którym żyjesz chwilowo (1 Ptr.2,11) 
Jesteś wrogiem szatana (1 Ptr.5,8) 
Jesteś dzieckiem Boga i będziesz podobny do Chrystusa, kiedy On powróci (1 Jan 3,1.2) 
Jesteś narodzony z Boga, a zły diabeł nie może ciebie dotknąć (1 Jan 5,18) 
Nie jesteś wielkim "Ja jestem" ( 2Moj.3,14; Jan 8,24.28.58), lecz dzięki Łasce Boga jesteś tym, kim jesteś (1 Kor.15,10)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty