Nasze strony (Zapraszamy)

Zmiany w życiu dzieci Bożych

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:
1. Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu
Ap 3:20 br "Oto stoję u drzwi i stukam. Jeżeli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę, Ja z nim, a on ze Mną."
 Kol 1:27 bw "Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały."
2. Grzechy twoje zostały przebaczone
Kol 1:14 bp "W Nim mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów."
3. Stałeś się dzieckiem Bożym
J 1:12 bpd "Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię,"
4. Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda, dla której Bóg cię stworzył i przebaczył
J 10:10 br "Złodziej zaś przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. A Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i by miały je w obfitości."
2Kor 5:17 bp "Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe."
1Tes 5:18 bp "Dziękujcie Bogu za wszystko, bo taka jest wola Boża, przekazana nam przez Jezusa Chrystusa."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty