Nasze strony (Zapraszamy)

Wskazówki do wzrastania w wierze


„Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela”  (2 Ptr 3,18).
Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi.
Pomogą ci w tym następujące rzeczy:
1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie
J 15:7 bp "Jeżeli będziecie złączeni ze Mną i moje słowa w was pozostaną, proście, o co chcecie, a prośba wasza zostanie spełniona."
2. Codzienne czytanie Pisma Świętego – zaczynając od Ewangelii Jana
DzAp 17:11 bt "Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest."
3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia 
J 14:21 bp "Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten Mnie miłuje. A tego, kto Mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i Ja go umiłuję, i objawię mu siebie."
4. Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem
Mat 4:19 bp "I rzekł im: - Chodźcie za Mną, a Ja z was uczynię rybaków ludzi."
J 15:8 br "Mój Ojciec przez to dozna chwały, że będziecie przynosić owoc obfity i staniecie się moimi uczniami."
5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia
1Ptr 5:7 br "We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was."
Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty.
Pozwalaj Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie 
Gal 5:16-17 br "A teraz posłuchajcie, co wam powiem: Starajcie się, by Duch [Boży] kierował waszym postępowaniem, a nie ulegajcie pożądaniom ciała. Pożądania naszego ciała są bowiem sprzeczne z tym, czego żąda od nas Duch; to zaś, czego żąda Duch, wyklucza pożądanie ciała; tak więc Duch pozostaje w ustawicznej sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciało. I dlatego nie możecie czynić czegoś [jedynie] dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg."
DzAp 1:8 br "Gdy jednak zstąpi na was Duch Święgo otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o Mnie w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi."
6. Koniecznie uczęszczaj na nabożeństwa
Hbr 10:25 bp "Nie opuszczajmy wspólnego zgromadzenia, jak niektórzy mają w zwyczaju, dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im bliższy, jak widzicie, jest ów dzień."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty