Nasze strony (Zapraszamy)

Jezus Chrystus podstawą wiary

Tak jak każdy budynek potrzebuje mocnego fundamentu, tak za podstawę wiary Bóg wybrał Jezusa Chrystusa:
Rz 3:25 bt "Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi."
Jezus Chrystus jest jedyną drogą, która prowadzi do zbawienia.
1Kor 3:11 bp "Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus."
Wiara oparta na Jezusie Chrystusie nie polega na ludzkiej mądrości, ale na Bożej Mocy.
Rz 1:16 br "Nie wstydzę się bowiem Ewangelii, gdyż jest ona mocą Bożą sprowadzającą zbawienie na każdego, kto wierzy,"
1Kor 2:5 bp "aby wasza wiara nie wypływała z ludzkiej mądrości, ale z mocy Bożej."
Wiara jest darem Bożym, a nie dziełem i osiągnięciem człowieka.
Rodzi się z tego, co się słyszy, a słyszy się dzięki głoszeniu Słowa Bożego.
Rz 10:17 br "Wiara rodzi się tedy z tego, co się usłyszało, a słyszy się dzięki słowu Chrystusa."
Wiara jest również świadectwem o Jezusie Chrystusie.
Dz 10:42-43 bp "Polecił nam głosić i świadczyć przed ludźmi, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. To o Nim właśnie dają świadectwo wszyscy prorocy głosząc, że każdy, kto wierzy w Niego, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty