Nasze strony (Zapraszamy)

Fundament wiary chrześcijanina

Judy 1,20 bt "Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary,"

1Kor 3,9-10 bw "Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje".

Ef 2,22 bw "na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu".

 DzAp 20,32 bw "A teraz poruczam was Panu i słowu łaski jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi".

Powyższe wersety biblijne mówią o wierze człowieka wierzącego, gdzie jego wiara została przyrównana do konstrukcji budynku.
Jak wiemy, pierwszym i najważniejszym elementem każdej trwałej budowli jest jej fundament, który wyznacza maksymalną wagę i wysokość danego budynku, który ma powstać na danym fundamencie.
Wiele ludzi często ma wspaniały plan zbudowania potężnego i imponujacego gmachu chrześcijaństwa w swoim życiu. Niestety bardzo szybko ich budowla zaczyna odbiegać od prawdy, czasem zawala się i nie pozostawia po sobie nic poza stertą gruzu. Pod tą stertą gruzu leży przyczyna tej porażki. To fundament, który został położony w niewłaściwy sposób, nie mógł utrzymać tej budowli.
Bo tylko silny fundament będzie wspierał potężną budowlę, a słaby fundament może wesprzeć jedynie mały budynek, nie gmach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty