Nasze strony (Zapraszamy)

Słowo Boże przekonuje nas o grzechu i winie

Słowo Boże przekonuje człowieka o jego grzechu i winie.
Bóg dał nam Swoje Przykazania, aby ukazać, że człowiek żyje oddzielony od Boga, i to, że potrzebujemy Wybawiciela.
Gdyby Bóg nie powiedział: Mar 10:19 bt "Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»" - człowiek nie wiedziałby, że zabijanie czy cudzołóstwo są grzechem.
Przykazania Boże przekonują człowieka o grzechu.
Bóg nie tylko ukazuje człowiekowi, że przekraczamy Jego Przykazania, ale ukazuje człowiekowi, że przez grzech człowiek jest od Boga odcięty: Iz 59,1-2 bp "Oto ręka Jahwe nie jest zbyt krótka, aby nie mogła wybawić, ani ucho Jego nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać! Lecz winy wasze stały się murem dzielącym pomiędzy wami a Bogiem waszym i wasze to grzechy sprawiły, że zakrył oblicze przed wami, tak że [was] nie słucha".
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty