Nasze strony (Zapraszamy)

A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje od Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają [Hbr.11,6]
„A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje od Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają.” [Hbr.11,6]

"Według wiary twojej niech ci się stanie" - oto zasada postępowania Pana wobec tych wszystkich, którzy są Jego uczniami, od początku aż do końca ich chrześcijańskiego życia i doświadczeń. Trzeba wierzyć wtedy, gdy zdaje nam się, że On nas nie zauważa, trzeba wierzyć, gdy sprawy zdają się przybierać pomyślny obrót, zarówno pod względem duchowym jak i doczesnym, trzeba też wierzyć równie mocno wówczas, gdy bieg wydarzeń zda się sprzysięgać przeciwko nam. Tym, co zwycięża świat, jest wiara, która we wszelkich okolicznościach zdolna jest spoglądać na Pana, ufając całkowicie Jego dobroci i wierności, która wie, że zgodnie z Jego obietnicą wszystkie rzeczy będą ostatecznie przyczyniać się do naszego dobra, ponieważ jesteśmy Jego ludem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty