Nasze strony (Zapraszamy)

A ta Ewangelia...


Mat 24:14 bp "A ta ewangelia o królestwie głoszona będzie na całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów"

Zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Chrystusa Ewangelia jest głoszona na całym świecie i ludzie poznają jej zasady.
Samo poznanie Ewangelii nie czyni człowieka dobrym, bowiem gdyby poznanie danej rzeczy było równoznaczne z jej czynieniem, życie człowieka byłoby o wiele łatwiejsze.
Niestety, w naturze człowieka tkwi skłonność do zła, które przeciwstawia się pragnieniu i wysiłkom aby czynić dobrze.
Tylko Bóg Ojciec może człowieka uzdolnić do zwycięstwa nad grzechem, poprzez udzielenie człowiekowi Swojej Mocy - Swojego Ducha:

Łk 24,49 bw "A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty