Nasze strony (Zapraszamy)

Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie; poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi [Jana 8,31.32]
„Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie; poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” [Jana 8,31.32]

Prawdy nie można znaleźć nigdzie indziej, jak tylko we wskazanych przez Boga źródłach. A tymi źródłami są: Pan, apostołowie i prorocy. Trwanie w naukach przedstawionych w ich natchnionych pismach, badanie ich i zastanawianie się nad nimi, ufanie im bez zastrzeżeń i wierne przystosowywanie do nich swych charakterów - oto co zawiera w sobie trwanie w Słowie Pańskim. Jeśli pozostaniemy w tym Pańskim Słowie jako poważni i szczerzy uczniowie, z pewnością "poznamy Prawdę"; będziemy "utwierdzeni w wierze" i "gotowi ku daniu odpowiedzi ... o tej nadziei, która jest w nas", abyśmy "bojowali o wiarę raz świętym podaną", "bojując on dobry bój wiary", i "wyznali dobre wyznanie", niezachwianie "cierpiąc złe, jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa", aż do końca naszego biegu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty