Nasze strony (Zapraszamy)

Gorliwość domu twego zżarła mnie [Ps.69,10]
„Gorliwość domu twego zżarła mnie.” [Ps.69,10]

Zimni, wyrachowani ludzie mogą posiadać także dobre cechy, ale ci, którzy raz zakosztowali Pańskiej łaski nie mogą być zimni, ani nawet letni. Rozpalona w nich miłość powinna prowadzić do żarliwej gorliwości. Tak było z naszym Panem, był to też jeden z powodów, dla których był On kochany przez Ojca. Niech wszyscy, którzy pragną podobać się Panu, napełnieni zostaną w takim stopniu duchem gorliwości dla sprawiedliwości i prawdy, że zostaną strawieni jako ofiary na Pańskim ołtarzu. W ten sposób będą Mu milsi i zostaną przez Niego przyjęci za pośrednictwem Jezusa, naszego Pana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty