Nasze strony (Zapraszamy)

Wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność. [2 Ptr.1,5]
"Wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność." [2 Ptr.1,5]

Jedną z wielkich trudności ludu Pańskiego jest to, że będąc zdecydowani postępować właściwie i w ten sposób opierać się pokusom, nie są wystarczająco stanowczy w działaniu. Wielu mówi do kusiciela: Tym razem postanowiłem nie dać się zwieść. Ale sami pozostawiają w swym umyśle otwartą furtkę, przez którą kusiciel może wejść ponownie. Postępowanie naszego Pana było najwłaściwszym wyjściem: powinniśmy odprawić kusiciela raz na zawsze. Powinniśmy przyjąć na tyle zdecydowaną postawę, by sam Przeciwnik uznał, że nie warto ponawiać próby. Powiedzmy: "Idź precz, Szatanie, ja będę czcił wyłącznie Boga i tylko Jemu będę służył".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty