Nasze strony (Zapraszamy)

Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże [Mat.4,4]
„Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże.” [Mat.4,4]

Musimy nauczyć się, że życie człowieka nie zależy od obfitości rzeczy, jakie posiada - żywności i ubioru - lecz że w swym najpełniejszym, największym i najwyższym sensie zależy ono od zupełnego poddania się woli Bożej, od skupiania uwagi na każdym słowie, jakie wychodzi z ust Bożych. Wszelkie napomnienie, każda zachęta, każda obietnica są konieczne do rozwoju tych, których Bóg powołał do życia wiecznego jako współdziedziców z Jego Synem w Królestwie. Będąc zatem uczniami Pana Jezusa, zachowujmy coraz dokładniej w pamięci wskazania tego tekstu i zgodnie z nimi postępujmy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty