Nasze strony (Zapraszamy)

Bez przestanku się módlcie [1 Tes.5,17]
„Bez przestanku się módlcie.” [1 Tes.5,17]

Jeśli chodzi o stanowczość i wytrwałość w modlitwie, to bez względu na nasze naturalne skłonności, wszelkie lekcje dla siebie czerpać musimy z Pisma Świętego, i pokonując naturalne upodobania, będąc "dziatkami" i "miłymi dziećmi", musimy dostosować nasze poglądy i sposób postępowania do nauki płynącej z góry. Dlatego zapamiętajmy te słowa: "Proścież [w moim imieniu], a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała" (Jan 16:24). Ojciec Niebieski posiada niezliczone zasoby miłosierdzia, błogosławieństw i opieki dla posłusznych i wiernych Mu dzieci, które będą Go o nie prosić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty