Nasze strony (Zapraszamy)

Albowiem aniołom* swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich [Ps.91,11]
"Albowiem aniołom* swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich". [Ps.91,11]

Oznacza to, że Pan wzbudzi wiernych pasterzy i nauczycieli, którzy "czuwać będą nad duszami waszymi, jako ci, którzy rachunek zdać muszą". To prawda, że powstać też mieli fałszywi nauczyciele, przekręcający Słowo Pańskie i starający się poprzez przebiegłe twierdzenia wywrócić wasze dusze. Lecz jeśli dziecko Pańskie dla każdego elementu swej wiary szuka w prostocie serca potwierdzenia: "Tak mówi Pan", i starannie sprawdza, czy wszystko zgadza się ze Słowem Bożym, zdolne ono będzie szybko odróżnić prawdę od fałszu. A uczyniwszy to, zgodnie z zaleceniem apostoła Pawła (Hbr.13:18), powinniśmy ufać. Pan, nasz Pasterz, będzie się troszczył o prawdziwe owce.

*posłańcom

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty