Nasze strony (Zapraszamy)

Albowiem cierpliwości wam potrzeba, * abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę [Hbr.10,36]
„Albowiem cierpliwości wam potrzeba, * abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę.” [Hbr.10,36]

Widzimy tutaj, że próba polega nie tylko na czynieniu woli Bożej, lecz na tym, iż osiągnąwszy ten stopień, tę cechę charakteru w naszych sercach, w naszej woli (nawet jeśli tylko częściowo w ciele), powinniśmy przez cierpliwą wytrwałość ustanowić Boską wolę prawem naszych serc, zasadą życia we wszystkich okolicznościach i warunkach. Dopiero potem, w żadnym wypadku wcześniej, będziemy posiadali stan serca nadający się do Królestwa. Apostoł Jakub mówi: "Doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość" - cierpliwą wytrwałość. Oznacza to, że jeśli nasza wiara wytrzyma próbę, wypracuje to w naszym charakterze cierpliwą wytrwałość. Z drugiej zaś strony, jeśli nie osiągniemy cierpliwej wytrwałości, będzie to oznaczać, że nasza wiara nie przeszła próby w zadowalający sposób i że nie nadajemy się do Królestwa.

* radosnej wytrwałości, stałości

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty