Nasze strony (Zapraszamy)

Sprawiedliwy z wiary żyć będzie [Hbr.10,38]
„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” [Hbr.10,38]

Nie wystarczy, że przez wiarę otrzymaliśmy pierwszy impuls życia. Przeszedłszy bowiem w ten sposób z śmierci do żywota nadal musimy otrzymywać i przyswajać sobie duchowy pokarm, abyśmy dzięki niemu mogli wzrastać - musimy postępować w wierze, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu poprzez Słowo Prawdy. Życie w wierze jest sprawą osobistą, tak z punktu widzenia serca, jak i rozumu. To daleko więcej niż przyjęcie doktryn, które uważamy za biblijne, i tym samym za prawdziwe, to przyswojenie sobie tego wszystkiego, co uznaliśmy za Prawdę, tak by jej zasady stały się naszymi zasadami, a jej obietnice naszym natchnieniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty