Nasze strony (Zapraszamy)

W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując z wszelką ustawicznością [Ef.6,18]
„W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując z wszelką ustawicznością.” [Ef.6,18]

Musimy posiadać ducha modlitwy we wszystkim, co mówimy i robimy. Oznacza to, że nasze serca powinny ustawicznie udawać się do Pana z prośbą o kierownictwo we wszystkich sprawach życia, że praca, jaką wykonują nasze ręce, powinna być usilnie czyniona w taki sposób, żeby mogła być przez Niego przyjęta, abyśmy zostali przez Niego ochronieni od pokus, których w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie znieść, oraz byśmy ostatecznie zostali wybawieni od złego i otrzymali miejsce w Królestwie naszego Pana. Bracia i siostry, pamiętajmy i starajmy się coraz lepiej wprowadzać w czyn następujące słowa naszego Pana: "Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty