Nasze strony (Zapraszamy)

Ja nie patrzę* na to, na co patrzy człowiek; bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce [1 Sam.16,7]
„Ja nie patrzę* na to, na co patrzy człowiek; bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” [1 Sam.16,7]


Jeśli przestajemy zwracać uwagę na fakt, że Bóg patrzy na nas w oparciu o naszą wolę, jeśli myślimy o sobie w sposób cielesny i sądzimy, że i Bóg ocenia nas według ciała, bądźmy pewni, iż stosownie do tego popadniemy w ciemności, trudności i zniechęcenie. Z drugiej jednak strony nie zapominajmy o tym, że duch, czy wola, uważane są za żywe z racji ich sprawiedliwości wynikającej z harmonii z Bogiem. Dlatego nigdy nie bądźmy niedbali tam, gdzie chodzi o wolę lub intencję kierującą biegiem naszego życia, lecz pamiętajmy, że każde zaniedbanie oznaczać będzie proporcjonalną utratę duchowego życia. Zawsze możemy pragnąć tego, co słuszne, bowiem tylko całkowita wierność może zostać przyjęta przez Boga w Chrystusie.

* Pan nie patrzy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty